SLIP Festival i medierne

30. august 2020:
IDOART.dk omtale i kalender

16. juli 2020:
Fyns Amts Avis om beton-workshoppen, juli 2020 (for abonnenter)

14. juli 2020:

10 juli 2020:
Fyns Amts Avis foromtale af SLIP Festival 2020

Omtale af SLIP Festival 2019

Fyns Amts Avis om Asbjørn Sand fra SLIP Festival
Fyns Amts Avis omtale af SLIP Festival